Vrácení a výměna zboží

Vrátit nebo vyměnit objednané zboží můžete bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí.

 • Zboží nesmí být použito, poškozeno nebo nekompletní. Spolu s výrobkem nezapomeňte přiložit při vrácení i veškeré příslušenství a doklady (záruční list, návod, příp. dárek, který byl součástí zboží).

 • Zboží pečlivě zabalte, ideálně do původního a neporušeného obalu.

 • Prosíme vás o důkladné vyplnění žádosti o odstoupení od smlouvy.

 • Peníze za vrácené zboží vám odešleme na uvedené číslo účtu do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

 • Zboží pošlete nejpozději do 14 dnů od převzetí na tuto adresu (neposílejte na dobírku):
  FACHPERSONAL s.r.o.
  Mihalov 34A/2498
  085 01 Bardejov
  Slovensko
  +421 905 695 752

Více informací naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách a v reklamačním řádu.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na email reklamace@sammer.cz.

 

Reklamace zboží

Zakoupili jste si zboží, které po nějaké době přestalo fungovat, nepracuje správně nebo se na něm projevila porucha? Výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem balení. Pro rychlou identifikaci doporučujeme přidat k výrobku kopii prodejního dokladu (faktura) a průvodní dopis, ve kterém popíšete, jaká závada se na zboží projevila. Pro tyto účely lze využít reklamační formulář.

Výrobek následně zašlete na níže uvedenou adresu (neposílejte na dobírku):
FACHPERSONAL s.r.o.
Mihalov 34A/2498
085 01 Bardejov
Slovensko
+421 905 695 752

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů.

Záruka se neuznává v těchto případech:

 • Pokud jste zboží používali k jinému účelu, než bylo původně určeno.

 • Běžným opotřebováním zboží (např. častým nošením).

 • Při zanedbání péče o zboží.

 • Nesprávnou a neodbornou manipulací nebo údržbou.

 • Při mechanickém poškození neopatrnou manipulací.

 • Neodbornými zásahy do struktury zboží.

Více informací naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách a v reklamačním řádu.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na email reklamace@sammer.cz.